Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si inntil du har fått produktene i din besittelse.

Forsinkelser: Mange av våre produkter produseres på bestilling. I produksjon kan det forekomme uventete hendelser som fører til forsinkelser på deler eller hele leveransen. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, må du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Vær nøye ved mottak av varer og se over emballasje for eventuelle skader. Skader oppdaget ved mottak må anmerkes på transportørens fraktbrev. Skader oppdaget senere vil alltid være gjenstand for diskusjon. Derfor er dokumentasjon og kontroll av vesentlig betydning.