Glassets U-verdi sier noe om mye varmetap som går gjennom et vinduet. Jo lavere tallet er, jo mindre varmetap og jo bedre isolerer produktet.

  • Fra 1. august 2009 kom det krav om en U-verdi på 1,2 for nye boliger, store rehabiliteringer og store fritidsboliger.
  • I tillegg anbefaler Enova å bytte til vinduer med U-verdi 1,0 eller bedre for å spare energi; inntil 40% av varmetapet i en bolig skjer gjennomvinduene.
  • Enova anbefaler 3-lags lavenergi med U-verdi 1,0 eller lavere.

Energiglass med Argon-glass

Det mest brukte glasset er energiglass med Argon-gass. Norgesvinduet tilfredsstiller de strengeste krav. Vinduene har så lav U-verdi at det lett kan oppstå utvendig kondens, spesielt etter en natt med høy luftfuktighet. Dette gjelder som regel vinduer med U-verdier på 1,2 og nedover. Dette er ikke feil med glasset eller vinduet, men bevis på god isolering.

Norgesvinduet er anbefalt av Enova, noe som forutsetter at produktet er blant det mest energieffektive i sin kategori, som er tilgjengelig i markedet.

 

På din ordrebekreftelse vil det være angitt et gjennomsnitt av alle valgte produkters U- verdi.